Sedan 2009 har vi samlat all erfarenhet och kunskap du kan kräva av en professionell handlare. Elite Nordic Motors AB är specialist på inköp och försäljning av olika typ av fordon .
 Med  ett eget matchningssystem. 

.